6.11.2017 poniedziałek
 • 12:00 - 13:00
  Rejestracja i lunch
 • 13:00 - 14:15
  Część plenarna
 • Otwarcie Laboratorium Wymiany przez zarząd PNWM i VIPy
 • Przedstawienie inicjatywy Austausch macht Schule (Szkoła żyje wymianą) - Bernd Böttcher
 • STEM a nawet STEAM jako źródło inspiracji dla polsko-niemieckiej współpracy młodzieży - dr Tomasz Greczyło
 • Kwestie organizacyjne
 • 14:30 - 16:15
  WARSZTATY (Grupa I)
 • Tablety i smartfony - doświadczenia i perspektywy
  Obecnie tablety i smartfony są nieodłączną częścią codzienności, ale czy nadają się do czegoś więcej oprócz grania, przeglądania internetu i komunikacji? W trakcie warsztatu oprócz wymiany doświadczeń przewidziane są również konkretne przykłady zastosowań, prezentacje aplikacji z zakresu dokumentacji, organizacji projektu oraz eksperymentów techniczno-przyrodniczych, a także zaprogramowanie własnej aplikacji. Co już jest możliwe i w jakich obszarach brakuje programów i koncepcji? Własne tablety i smartfony są mile widziane.

  Prowadzenie: Dr. Martin Bracke
 • Budujemy mosty - warsztat projektowo-konstrukcyjny
  Podczas warsztatu planuje się wykonanie prostego przedmiotu - papierowego mostu o konkretnych parametrach wytrzymałościowych (maksymalny udźwig przy założonej rozpiętości mostu) z wykorzystaniem prostych materiałów biurowych: papieru gazetowego, taśmy klejącej, bez stosowania standardowych elementów łączących. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodą „rozłożenia” skomplikowanego problemu na mniejsze, proste elementy.
  Uczestnicy będą funkcjonować w sytuacji zachęcającej do eksperymentowania, uwzględniania zdobytych informacji w kolejnych podejmowanych działaniach.
  Najważniejszymi elementami procesu projektowania są obserwacje i optymalizacja – dzięki temu uczestnicy funkcjonują jako konstruktorzy – badacze i prowadzą działania według zasad metody badawczej. Prowadząc warsztat zwracamy szczególna uwagę na planowanie eksperymentu, wnikliwą obserwację, zapisywanie wyników pomiarów i krytyczne podejście do uzyskanych danych. Dzięki wykorzystaniu podczas zajęć prostych, powszechnie dostępnych materiałów możliwe jest prowadzenie takich zajęć bez specjalistycznej bazy narzędziowo-materiałowej.
  Cel i uzyskany efekt tych prac jest mierzalny i łatwy do porównania. Dzięki temu pojawia się także w zajęciach element rywalizacji zespołowej i możliwość doskonalenia kompetencji komunikacji naukowej.
 • Środki trzecie na polsko-niemieckie projekty wymiany
  Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży oznacza koszty! Najlepiej wiedzą to organizatorzy, którym muszą wystarczyć skromne środki przekazywane przez PNWM i wkład własny uczestników. Najczęściej brakuje niewielkiej sumy, która pozwoliłaby trochę obniżyć koszty ponoszone przez samych uczniów, zorganizować wyjątkową wycieczkę lub sfinansować wstęp do szczególnie drogiego muzeum.
  Taki będzie punkt wyjścia do dyskusji uczestników warsztatów na temat dodatkowych źródeł finansowania, które można pozyskać oprócz wsparcia PNWM-u oraz możliwości ich celowego wykorzystania. Obok części teoretycznej polegającej na wyjaśnieniu pojęć i wykładu merytorycznego dużo czasu przewidziano na wymianę doświadczeń i dyskusję.
  W centrum planowanej dyskusji znajdą się szkoły jako jednostki organizujące polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Uczestnicy przeprowadzą analizę sieci, jakimi dysponują szkoły i zastanowią się, do jakiego stopnia można je wykorzystać na poziomie lokalnym do pozyskiwania środków finansowych.

  Prowadzenie: Saskia Herklotz, Michael Teffel
 • Praca „z mitami i przeciw mitom”? Jak obchodzić się z odmiennymi obrazami historycznymi w wymianie polsko-niemieckiej
  Nasz stosunek do przeszłości ulega zarówno w Polsce, jak i w Niemczech ciągłym zmianom. Wpływ na to mają politycy oraz działacze społeczni, którzy swoim postępowaniem, wypowiedziami, postawą i żądaniami nierzadko kształtują nasz sposób postrzegania wydarzeń historycznych. Miejsca pamięci, z zachowanymi reliktami z przeszłości, wystawami oraz ofertą edukacyjną należą w Polsce i w Niemczech do miejsc, które kształtują postawy młodych ludzi.
  „Tutaj przecież już prawie niczego nie ma!” – słyszymy czasem od uczniów, którzy w zetknięciu z oczekiwanym „autentycznym” miejscem, jakim jest Buchenwald, czują się rozczarowani. Nie jest dla nich zrozumiałe, że w czasach byłej NRD (oraz RFN) dawne obozy – świadectwo tamtych czasów - zostały w dużej części zrównane z ziemią, a w Polsce wspominano jedynie o kilku centralnych miejscach zbrodni nazistowskich. Aby poważnie podejść do pytania uczniów, konieczne jest spojrzenie na historię 2. połowy XX wieku, której w trakcie wizyty w miejscu pamięci nie poświęca się wystarczająco dużo czasu. W pierwszej części proponowanych warsztatów – na przykładzie miejsca pamięci Buchenwald – skupimy się na kulturze pamięci w byłej NRD i dziś oraz przyjrzymy się metodom pracy dot. kultury pamięci w Polsce i w Niemczech, a także przedyskutujemy możliwości wykorzystania ich podczas polsko-niemieckiego spotkania uczniów.
  W miejscach pamięci – byłych obozach koncentracyjnych – centralną część programu, zależnie od zwiedzającej je grupy, stanowi przeważnie przekazanie wiedzy na temat narodowego socjalizmu. Miejsca te w ostatnich latach wypracowały jednak bardzo zróżnicowaną ofertę pedagogiczną, dostosowaną do potrzeb zwiedzających. Możemy zatem wykorzystać tę szansę, jaką daje spotkanie w „negatywnym” miejscu historycznym, do tematyzowania obecnych debat historyczno-politycznych w swojej ojczyźnie i/lub pomiędzy naszymi krajami. W drugiej części warsztatu poruszone zostaną kontrowersyjne dziś tematy, które swoją aktualnością mogą wzbudzić u młodzieży zainteresowanie historią.

  Prowadzenie: Jan Malecha
 • W tej zabawie jest metoda! – dynamika procesów grupowych podczas projektów wymiany międzynarodowej
  Zastanawiali się Państwo nad sekretem udanego spotkania międzynarodowego? Być może myśleli Państwo o wizycie w kilku muzeach czy oficjalnym spotkaniu z burmistrzem? Podczas warsztatów zdradzimy jeden z sekretów na udany projekt polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Jest nią umiejętność radzenia sobie z procesami grupowymi w kontekście interkulturowym. Otrzymają Państwo praktyczne wskazówki, jak rozpoznać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować. Na wstępie zajęć przyjrzymy się głównym fazom spotkania polsko-niemieckiego i sposobie doboru odpowiednich metod. Wspólnie przeprowadzimy jedną z wybranych zabaw z podręcznika „W tej zabawie jest metoda!“ i wyjdziemy z warsztatów bogatsi o refleksję nad własnym stylem prowadzenia zajęć w grupie międzynarodowej.

  Prowadzenie: Natalia Krasowska
 • Różnorodność wartości - wartość w różnorodności
  Warsztat ma charakter wprowadzający do zagadnienia - poznania jej jako wartości, i zgłębiania jej na różnych poziomach: osobistym, lokalnym, kulturowym, międzynarodowym.
  Podczas warsztatu będziemy się zastanawiać, jak poszerzać otwartość na różnorodność opinii, jak wprowadzać tematy związane z różnorodnością społeczną i kulturową, jak przełamywać obawę przed innością i zmieniać perspektywę.
  Warsztat będzie okazją do poznania aktywnych metod wprowadzających tematykę różnorodności w różnych wymiarach, wymiany doświadczeń w tym obszarze podczas spotkań młodzieży i refleksji nad własną postawą wobec “Innego”.

  Prowadzenie: Anna Huminiak
 • Szanuję - nie hejtuję!
  Warsztat będzie dotyczył przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści w środowisku szkolnym / wśród młodzieży oraz zjawiskom pokrewnym (stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja). Będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmującej wspólne poszukiwanie najlepszych reakcji na przejawy mowy nienawiści wśród młodzieży

  Prowadzenie: Agnieszka Kozakoszczak
 • Partycypacja w praktyce. Metody i refleksja nt. partycypacji młodzieży w przebiegu wymiany.
  W trakcie warsztatów przybliżmy uczestnikom praktyczny wymiar partycypacji w trakcie wymiany młodzieży. Czym właściwie jest partycypacja? W jaki sposób możemy wzmocnić zaangażowanie uczniów i zachęcić młodzież do przejęcia części zadań i odpowiedzialności za projekt? I co partycypacja ma wspólnego z poczuciem przynależności do społeczeństwa obywatelskiego? Warsztaty będą okazją do refleksji i poszukania własnej odpowiedzi na powyższe pytania. Ponadto praktyczne ćwiczenia i analiza ich przebiegu pozwoli na zrozumienie, czym w praktyce jest partycypacja.

  Prowadzenie: Iwona Domachowska
 • 16:15 - 17:00
  Przerwa kawowa
 • 17:00 - 19:00
  Open space
 • Praktyczne i organizacyjne aspekty polsko-niemieckiej wymiany szkolnej – wymiana doświadczeń
 • 19:30
  Kolacja
7.11.2017 wtorek
 • 09:00 - 10:45
  WARSZTATY (Grupa II)
 • Powtórzenie warsztatów
 • 10:45 - 11:15
  Przerwa kawowa
 • 11:15 - 13:00
  WARSZTATY (Grupa III)
 • Powtórzenie warsztatów
 • 13:15 - 14:30
  Część plenarna
 • Polsko-niemiecki projekt podręcznika do nauczania historii „Europa – nasza historia” – Christiane Brandau
 • Aktualne informacje z PNWM
 • Podziekowania i pożegnanie gości
 • 14:30
  Lunch
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję